Brandskyddsutbildning 27 april 2017

Välkommen på brandskyddsutbildning hos räddningstjänsten i Eskilstuna. Det blir både teori och praktik.
Teori:
  • Kommunens räddningstjänst
  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Brandkunskap
  • Brandrisker
  • Utrymning

Praktik:
  • Brandsläckning med kolsyresläckare
  • Brandsläckning med brandfilt
  • Släckning matolja


Dag och tid: Torsdag 27 april kl. 8.30–11.
Pris: 550 kronor exklusive moms. Kaffe och smörgås ingår.
Plats: Brandstationen på Sundbyvägen 2. Infarten finns bakom Lidl och man går in
genom huvudentrén.
Anmälan senast 6 april till info@vilstagruppen.se!