Utbildning

Utöver de ESF projekt som föreningen driver tillsammans med medlemsföretagen anordnas flera olika utbildningar på medlemmarnas begäran.
Syftet med, och innehållet i, utbildningarna styrs av er medlemmar. Aktuella utbildningar och anmälningsformulär hittar du i menyn till vänster.

Vision
  • Tillväxt skapad genom återkommande injektioner av kunskap

Strategi
  • Utveckla företag
  • Stärka genom kompetensutveckling
  • Omvärldsbevakning

Taktik
  • Subventionerade utbildningar erbjuds medlemmarna
  • Årets tema: sälj- och marknadskommunikation
  • Seminarium – lärandet, jämställdhet, dyslexi, samverkan
  • ESF projekt x 2
  • Mentorsprojekt 2 + 3
  • Friska företag