Utbildning i säljteknik

Inom ESF-projektets ram finansieras en rad utbildningsinsatser till anställda. Syftet är att stärka de anställdas position på arbetsmarknaden. Indirekt ger insatserna också företagen extra utvecklingskraft.
I detta projekt har flera företag / anställda genomfört insatser för att öka sin kompetens inom försäljning.

I detta ljud och bildreportage möter säljkonsulten Pia Nilsson, SäljMer AB, anställda från Aktiv Ortopedteknik AB, i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm.

Klicka på länken nedan och ta del av reportaget.

Reportaget presenteras denna gång med hjälp av ljud och bilder och är ett sätt att öka informations-tillgängligheten om vårt ESF-projekt.