Föreläsning med Tina Thörner

Att genomföra gemensamma utbildningar är en del av ESF-projektet och vänder sig till ledning, processledare och medarbetare. Innehållet ska komplettera och förstärka effekten av företagets egen utvecklingssatsning. I de gemensamma träffarna är erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatser viktigt.
Den 6 september genomfördes en gemensam utbildning där temat var ledarskap och jämställdhet.
Frågor som ställdes var:
- Hur ser den företagskultur ut som ger kvinnor och män samma möjligheter att trivas, växa och utvecklas?
- Hur kan man skapa en företagskultur som ger alla anställda möjlighet att bidra med sitt bästa jag?
Tina Thörner delade frikostigt med sig av erfarenheter från olika miljöer och situationer.
Tina berättade om viktiga grundvärden hon inte rubbar på och tipsade om framgångsrika arbetsmetoder för att skapa jämställda villkor på arbetsplatsen.

Tina Thörner - En personlig, underhållande, modig, framgångsrik kvinna med erfarenhet från olika arbetsmiljöer. Vi har sett henne som kartläsare, dansare, föreläsare, författare, coach mm. Nu ger hon VilstaGruppens företag möjlighet att ta del av sina erfarenheter.

Hälsningar från Projektledningen