ESF projekt

ESF står för Europeiska Socialfonden, projekt finansierat med EU pengar.
VilstaGruppen har tidigare med mycket lyckat resultat drivit projekt och varit projektägare i flera större samlingsprojekt inom Mål 3 programmet och Socialfonden.

Erfarenheterna från dessa projekt ligger till grund för det pågående Socialfondsprojektet "VG Företag i utveckling".
I detta projekt deltar 10 företag med ca 200 anställda.

Projektets syfte är:

  • Att underlätta för sysselsatta, såväl företagare, anställda och chefer att lära nytt och lära om för att utvecklas i takt med arbetslivets förändrade krav.
  • Att skapa ett långsiktigt, uthålligt förändringsarbete på arbetsplatserna som leder till minskad sårbarhet, individuellt lärande och tillväxt i företagen.
  • Att förbättra företagen och de anställdas utveckling genom ökad genuskompetens.
  • Att förbättra företagen och de anställdas entreprenöriella tänkande/förhållningssätt.
Projektet startade 1 februari 2011 med en mobiliseringsfas där varje deltagande företag genomförde en kartläggning av utvecklingsbehoven i verksamheten. Utifrån denna kartläggning har företagen sedan prioriterat sina utvecklingsområden och kompetensutvecklingsinsatser har planerats in.

Upphandlingar pågår och utbildningar kommer att starta under januari 2012. Projektet löper till 2013-04-30.
Projektledare är Agneta Engström.