VilstaGruppen - stark samverkan mellan framgångsrika företag

Ett nätverk som satsar på medlemsnytta inom Utbildning, Nätverk och Avtal
VilstaGruppen är ett starkt och växande nätverk med ca 130 medlemsföretag, som tillsammans har mellan 3000-4000 anställda.
Medlemmarna finns i hela Eskilstuna kommun, då allt fler företag ser nyttan med att ansluta sig till detta nätverk. Bland medlemsföretagen finns såväl tjänsteföretag som producerande företag, och allt från enmansföretag till stora koncernföretag.

Medlemsnyttan mäts delvis genom de förmånliga ramavtal som VilstaGruppen tecknar inom mängder av olika branscher, och på vissa avtal finns det även förmåner för alla anställda. Genom samverkan uppnås stora inköpsvolymer vilket ger medlemsföretagen mycket bra priser och förmåner.
Till medlemsnyttan hör även samarbetsprojekt, gemenskap samt möjlighet att påverka marknaden och myndigheter.

VilstaGruppen är ett nätverk som gynnar medlemsföretagen genom ett utökat samarbete och utbyte av yrkeskunskap.
Även friskvård och motion har länge varit områden med hög prioritet, något som medlemmarna har välkomnat. Se mer information under projekt Friska företag.

Vi fokuserar på tre olika områden för att få den bästa nyttan för medlemmarna och vår vision är:

AVTAL - vi ska ha de vassaste avtalen med vinstgivande medlemsnytta

UTBILDNING - tillväxt skapad genom återkommande injektioner av kunskap

NÄTVERK - vi känner lojalitet och förtroende för varandra

Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss!
Telefon: 016 - 48 29 99
info@vilstagruppen.se