Lärande, förändring och utveckling

Den 6 februari 2013 träffades deltagare i VilstaGruppens ESF-projket, för att lära om "lärande och förändring". En angelägen och viktig fråga för alla företag som vill hägna med i utvecklingen.

Per-Erik Ellström från Linköpings universitet, är en av landets främsta inom arbetsplats-anknutet lärande. I detta möte kunde vi lära oss varför vissa förändringar vi vill göra lyckas, medan andra misslyckas.

Vill veta mer är du välkommen att lyssna på ljudreportaget.